Polityka prywatności

Przykładamy dużą wagę do ochrony danych, dlatego przedstawiamy Ci naszą Politykę Prywatności i prosimy zapoznaj się z nią przed skorzystaniem z naszej witryny, naszych usług i produktów.

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy, stosując odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa.

Kto jest Administratorem Twoich Danych?

Administratorem danych osobowych zbieranych przez AVIGRAF (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) lub innych kanałów komunikacji jest spółka AVIGRAF s.c. z siedzibą w Bielsku-Białej (al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała), wpisana do CEIDG; NIP: 5471968904; REGON: 072823620; (kontakt pod ww. adresem, adresem poczty elektronicznej: biuro@avigraf.com.pl lub numerem telefonu: +48 726 893 853) – zwana dalej „Administratorem”.

Jak dbamy o Twoje dane?

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

W jakich celach zbieramy dane?

Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z Twojej zgody lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Ciebie w serwisach AVIGRAF lub w ramach innych kanałów komunikacji z Tobą.

Możliwe cele przetwarzania danych osobowych przez Administratora to w szczególności:

 • zawarcie i realizacja umowy w związku z uczestnictwem w wydarzeniach przez nas organizowanych, lub podjęcie działań przed jej zawarciem (Twoje dane osobowe są nam potrzebne do realizacji Twojego zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia jego złożenia oraz zarezerwowania uczestnictwa w wybranym wydarzeniu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie);
 • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
 • prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów lub usług Administratora i jego partnerów przeznaczonych dla wszystkich odbiorców;
 • dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami;
 • wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;
 • prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów;
 • działania analityczne – dobór usług do potrzeb użytkownika, optymalizacja produktów administratora w oparciu o uwagi i zainteresowania użytkownika, optymalizacja procesów obsługi itp;
 • badanie satysfakcji użytkowników i klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez Administratora usług i sprzedaży produktów;

Z jakich informacji o Tobie korzystamy?

Jako Administrator danych osobowych możemy przetwarzać w szczególności następujące dane użytkowników i klientów korzystających z serwisów AVIGRAF:

 • dane osobowe podane w formularzu przy składaniu zamówień lub dokonywaniu rezerwacji (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania z serwisów AVIGRAF
 • dane osobowe podane w celu korzystania z newslettera, podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji;
 • dane osobowe podane w celu wzięcia udziału w konkursach;
 • inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność użytkownika w Internecie, w tym uzyskane za pośrednictwem serwisu internetowego lub innych kanałów komunikacji, z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych,

Czy musisz przekazywać nam swoje dane?

Podanie danych osobowych przez Klienta w serwisach AVIGRAF jest dobrowolne, jednak może być konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszego serwisu na przykład do dokonania zgłoszenia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania umowy sprzedaży), lub dokonania Rezerwacji (zawarcia i wykonania Umowy o Świadczenie Usług), zapisania się do newslettera lub skorzystania z naszych formularzy.

Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio w serwisie internetowym (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności), w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem lub w Regulaminie. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

Na jakiej podstawie prawnej korzystamy z informacji o Tobie?

Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim danych osobowych podawanych w formularzu przy dokonywaniu zgłoszeń i zawieraniu umowy sprzedaży lub dokonywaniu Rezerwacji w serwisach AVIGRAF, jak również przy zapisywaniu się na newslettera. Również w przypadku danych osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją Klienta podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania / obsługi umowy sprzedaży reklamowanych towarów.

W przypadku operacji przetwarzania danych we wspominanych celach marketingowych, za wyjątkiem tych, które są realizowane w ramach newslettera, który działa na podstawie regulaminu, podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym w takim wypadku partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu danych Klienta. Z drugiej strony, w zakresie w jakim również partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

W pozostałych (innych) celach dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:

 • dobrowolnie wyrażonych zgód – np. osób przystępujących do konkursów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Administrator może przetwarzać również informacje dotyczące preferencji Klienta, które mogą mieć niekiedy charakter danych osobowych, a zostały udzielone Administratorowi przez Klienta dobrowolnie poprzez funkcjonalność Aplikacji, w tym w celu ograniczenia prezentowanych Produktów lub Promocji do konkretnej kategorii, daty lub lokalizacji.

Komu możemy przekazywać Twoje dane?

Każdorazowo katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient.

Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Klienta, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego.

W przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić serwisy AVIGRAF, w tym komunikację z naszymi Klientami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

Cookies

W związku ze stosowaniem na naszych stronach internetowych Google Analytics uzyskujemy określone informacje techniczne na podstawie danych przesyłanych przez przeglądarkę użytkownika (np. typ/wersja przeglądarki, system operacyjny, nasze wyświetlone strony internetowe oraz czas ich przeglądania, poprzednio wyświetlona strona internetowa). Informacje te analizujemy wyłącznie w celach statystycznych.

Strona internetowa avigraf.com.pl wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW Google Analytics firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki tekstowe (tzw. „cookies”), które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę użytkowania witryny internetowej. 

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics. 

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Jeżeli chcą Państwo uniemożliwić korzystanie z ciasteczek, można wyłączyć akceptację ciasteczek w przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji producenta danej przeglądarki.

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Zapisywanie plików cookie można zablokować, wybierając odpowiednie ustawienie w swojej przeglądarce internetowej. Może to jednak uniemożliwić pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tego serwisu internetowego. Ponadto użytkownik może uniknąć przesyłania danych wygenerowanych przez plik Cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Zebrane przez pliki cookies osoby niebędącej Klientem, będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Administrator może usunąć dane osobowe, jeśli przez 2 lata nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania danych osobowych.

Stosowanie wtyczek mediów społecznościowych i usług usługodawców zewnętrznych

Na niniejszej stronie stosujemy wtyczki mediów społecznościowych. Poprzez aktywację wtyczki dane są automatycznie przesyłane do danego operatora wtyczki i tam zapisywane. Nie mamy wpływu na gromadzone dane oraz procesy ich przetwarzania, nie znamy także pełnego zakresu gromadzenia danych, celów oraz okresów przechowywania. Jeżeli operator wtyczki gromadzi dane za pośrednictwem ciasteczek, można się przed tym zabezpieczyć, usuwając w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki wszystkie ciasteczka przed kliknięciem linku wtyczki.

Na niniejszej stronie internetowej znajdują się filmy usługodawcy zewnętrznego Youtube, przechowywane pod adresem http://www.YouTube.com. Filmy można odtwarzać bezpośrednio z poziomu naszej strony internetowej. Obejmuje je „rozszerzony tryb ochrony danych” tj. Państwa dane użytkownika nie są przesyłane do YouTube, o ile nie odtworzą Państwo filmów. Dopiero po odtworzeniu filmów następuje przesłanie danych.

Gromadzenie danych przez usługodawcę zewnętrznego Youtube rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia odtwarzania filmu. Jeżeli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania do swojego profilu u operatora wtyczki lub usługodawcy zewnętrznego, przed aktywacją przycisku należy się wylogować.

Jakie prawa Ci przysługują?

Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
 • dostępu do danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane);
 • żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli dane osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia danych osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
 • cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta).

Przez jaki okres będziemy przechowywać Twoje dane?

Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania z usług AVIGRAF, w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, a jeśli związane są z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu).

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, dane osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.

W każdym przypadku:

 •  dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania;
 • dane osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
  W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres.
  W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w każdej chwili, mając na względzie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych. Stan na sierpień 2018 r.